• begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’

BlauwBV logoTrans
BlauwBVTekst200

Nieuws

 • Nieuwjaarsgroet 2021

  Een van de dingen die mij in 2020 positief is opgevallen is de hogere professionaliteit van de Raden van Toezicht die ik mag begeleiden bij hun zelfevaluaties.
  Ik word hier vrolijk van, want ik denk dat het vermogen tot zelfreflectie bijdraagt aan een betere samenleving en hogere maatschappelijke prestaties. Een gebrekkige zelfreflectie hebben we helaas gezien aan de andere kant van de oceaan, maar ook hier in Nederland bij de toeslagenaffaire.

  Vanuit de overtuiging dat reflectie beter werkt dan instructies of regelgeving, schrijf ik in mijn nieuwsbrief over vier reflecterende artikelen/boekbesprekingen.

  Theo Stubbé

   

 • Nieuwjaarsgroet, januari 2020

  Het is een beetje traditie geworden dat ik rond de jaarwisseling al mijn contacten een nieuwjaarsgroet breng.

  Ik wens een ieder voorspoed in het komende jaar, privé en zakelijk, voor jezelf en voor je geliefden.
  Ik hoop dat 2020 een goede balans brengt tussen de activiteiten & rust en tussen nieuwe ideeën & reflectie.

  Bij het tablad publicaties vindt u mijn nieuwsbrief, waarmee ik weer probeer om de lezer een cadeautje te brengen.
  Dit jaar is het thema van de nieuwsbrief: Denk iets langer na voordat je dingen doet.

  De nieuwsbrief begint met een verwijzing naar de oudejaarsconference van Claudia de Breij. Ik denk met veel plezier terug aan haar show en ik beschrijf in de nieuwsbrief een bespiegeling over haar motto: We hebben mensen nodig die voorop lopen!

  Verder kunt u twee boekbesprekingen lezen, namelijk over het rapport ‘Kracht & Tegenkracht’ en over het recent verschenen boek ‘Cicero leest Covey’. Het rapport heb ik ook beschreven in een aparte, uitgebreide, samenvatting. De Nieuwsbrief, het rapport, als ook de uitgebreide samenvatting vindt u bij het tabblad publicaties.

  Theo Stubbé

   

 • Interim bestuurder bij corporatie SSW

  Theo Stubbé is vanaf 1 juli 2019 interim-bestuurder van Woonstichting SSW in Bilthoven. Hij volgt daarmee Jessie Bekkers-van Rooij op. Zij verlaat SSW om haar loopbaan voort te zetten als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Laurentius in haar woonplaats Breda. Woonstichting SSW is een klantgedreven woningcorporatie in de gemeente De Bilt. In de zes kernen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek verhuren en beheren ze ruim 5.000 woningen, garages en bedrijfspanden.

  De Raad van Commissarissen van SSW heeft besloten een interim-bestuurder aan te stellen voor een periode van zes maanden, voor drie dagen per week, als overbrugging voor de selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. De Raad heeft er vertrouwen in dat hij zich snel thuis zal voelen bij SSW en met de organisatie verder gaat op de ingeslagen koers. Samen met de medewerkers, huurders en samenwerkingspartners.

  De Raad van Commissarissen heeft de heer Theo Stubbé leren kennen als een maatschappelijk betrokken en gedreven professional, met jarenlange advies- en interim ervaring op het gebied van bestuur en toezicht. Zowel in de volkshuisvesting als in de sectoren welzijn, zorg en onderwijs. Binnen de volkshuisvesting heeft hij voornamelijk bestuur en RvC begeleid, maar ook Huurdersverenigingen en Ondernemingsraden.

   

  Theo Stubbé blijft daarnaast actief op organisatie vraagstukken zoals Governance, zelfevaluaties RvT, samenwerkingsvraagstukken als ook begeleiding van Huurdersbelangenverenigingen en Ondernemingsraden.

   

 • Zelfevaluaties RvT zien er aardig uit onder het vergrootglas!

  Maart 2019

  De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft onderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van 56 woningcorporaties. Enkele uitkomsten zijn:

  • + 77% houdt jaarlijks een zelfevaluatie en 82% tenminste 1 x per 2 jaar onder begeleiding van een externe en onafhankelijke begeleider.
  • + Een externe begeleider biedt meestal toegevoegde waarde door meer voorbereiding en een beter verslag. Sommige corporaties konden de toegevoegde waarde niet aangeven omdat zij elke zelfevaluatie extern laten begeleiden.
  • + 90% van alle zelfevaluaties legt verbeterafspraken vast in een verslag.
  • + Slecht weinig corporaties (21%) communiceert naast de uitkomsten ook de verbeterpunten in het jaarverslag.

  Mijn conclusie uit het rapport is dat mijn preferente aanpak (met een vragenlijst o.b.v. de 9 bouwstenen uit het leerboek Reflectie & Governance) precies aansluit bij de meetlat van de Aw. Gelukkig krijg ik veel positieve feedback op mijn begeleiding (zie referenties).
  In dit onderzoek mis ik dat zelfevaluaties (per definitie) bedoeld zijn als een instument om te reflecteren en daaruit te leren voor de toekomst. Deze focus op het leren wordt niet benoemd door de Aw, die misschien te vaak in het standje 'beoordelen' staan.

   

  Klik hier voor het hele rapport.

 • Nieuwsbrief, februari 2019

  Het thema van deze nieuwsbrief sluit aan bij de overstelpende hoeveelheid berichten in boeken en kranten over bubbels, Gele Hesjes, fake news, verwaarlozing van de democratie en dergelijke. In deze nieuwsbrief schrijf ik vooral over de rol van de overheid, maar de lessen hieruit zijn net zo goed te kopiëren naar Maatschappelijke Ondernemingen. Zowel in de zorg, in het welzijn, bij de corporaties als in het onderwijs hebben we te maken met sentimenten, die we niet kunnen negeren. Een beter begrip van - en respect voor - deze ontwikkelingen zijn volgens mij belangrijk voor uw werk. Daarom wil ik dit graag met u delen.

  De gehele nieuwsbrief kunt u hier lezen

  Theo Stubbé, Blauw bv

Voor meer nieuwsberichten, klik hier