• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Referenties

Opdrachten met raden van toezicht/commissarissen:

Actium (corporatie, fusie en evaluatie)
• Avenier (welzijnorganisatie, zelfevaluatie RvT)
• Bo-Ex (corporatie, zelfevaluatie RvC)
Brummen (corporatie, zelfevaluatie RvC)
• Dorenweerd College (Voortgezet Onderwijs, begeleiding Governance vraagstukken)
Havensteder (corporatie, studiedag)
• De Goede Woning Apeldoorn (corporatie, zelfevaluatie)
De Huismeesters (corporatie, zelfevaluatie)
't Dijkhuis (zorgorganisatie, zelfevaluatie & compliance)
• Het Grootslag (corporatie, studiedag)
KleurrijkWonen (corporatie, studiedag)
• KWH (Kwaliteit Instituut volkshuisvesting, begeleiding positionering)
• Maaskoepel (koepelorganisatie van corporaties in Rijnmond, lange termijn strategie)
• Maasvallei (corporatie, zelfevaluatie)
• MEE ZHN (welzijnorganisatie, studiedag)
• Meerwonen (corporatie, zelfevaluatie)
• MOCCA (cultuureducatie Amsterdam - governance)
Nijestee (corporatie, werving Voorzitter RvC; zelfevaluatie)
• Oosterlengte (zorgorganisatie, zelfevaluatie)
• Bedrijvenpensioenfonds voor de Zuivel - BPZ (zelfevaluatie RvC)
• Parteon (corporatie, zelfevaluatie)
• Present (Primair Onderwijs, zelfevaluatie)
• Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Welzijn, zelfevaluatie)
• Rentree (corporatie, zelfevaluatie)
• Rhiant (corporatie, zelfevaluatie)
• SallandWonen (corporatie, fusie, mediation, zelfevaluatie)
• SSW in Bilthoven (corporatie, zelfevaluatie)
Swinhove groep (zorgorganisatie, zelfevaluatie)
• Thuiszorg Het Friese Land (zorgorganisatie, zelfevaluatie)
• Travers (welzijnorganisatie, zelfevaluatie)
ThúsWonen (corporatie, tweedaagse, mediation, zelfevaluatie)
• Vivare (corporatie, zelfevaluatie)
• Voila (Stichting van 11 basisscholen in Leusden; zelfevaluatie)
• Wassenaarse Bouwstichting (corporatie, tweedaagse en zelfevaluatie)
• Woonservice Drenthe (corporatie, zelfevaluatie)
• Heemwonen (corporatie, begeleiding)
• Woningbouwvereniging Amerongen (corporatie, begeleiding)
• Woningbouwvereniging Ammerstol (corporatie, zelfevaluatie)
Wold & Waard (corporatie, zelfevaluatie)
• Wonen Noordwest Friesland (corporatie, zelfevaluatie)
• Woningbouwvereniging Brederode (corporatie, begeleiding)
• Wonion (corporatie, zelfevaluatie)
Woongoed Zeist (corporatie, fusie)
• De Woonschakel (corporatie, begeleiding)
• Woonzorgcentrum 't Dijkhuis (Zorgorganisatie, begeleiding zelfevaluatie & training governance)
• Zienn (welzijn organisatie, begeleiding)

Interimopdrachten:

        • Interim Bestuurder Brederode Wonen
        • Interim manager Organisatie Ontwikkeling Het Kopland en Zienn

Opdrachten met huurderorganisaties of ondernemingsraden:

Huurderorganisaties van IntermarisHoeksteen: De Boog en Het Tympaan
• Huurderorganisaties van Havensteder: HPF en SHC
• Bewonersraad Clavis
• Ondernemingsraad SOR
• Huurdersplatform SOR
• Huurdersraad Woningbedrijf Velsen
• Ondernemingsraad Trivire
• Ondernemingsraad Beter Wonen Vechtdal (fusiebegeleiding)
• HV De Driehoek (begeleiding bestuur en zelfevaluatie)
• HV Woonvallei, 'Natuurlijk praten we over de prestatieafspraken'
• HV Servaassleutel
HV Woonbelang

Opdrachten met directie – management team:

Actium (corporatie, fusie en evaluatie)
• Area Wonen (corporatie, serious game)
• Bestuursvereniging Primair Onderwijs (studiedag)
• Bo-Ex in Utrecht (corporatie, begeleiding strategie)
• Bloeii (projectontwikkelaar Kleurrijk Wonen, begeleiding)
• Com∙wonen en PWS in Havensteder (corporatie, fusie)
• De Alliantie Amsterdam (corporatie, fusie)
• Gemeente Amersfoort (burgerparticipatie)
• Gemeente Arnhem (burgerparticipatie)
• Gemeente Westmaas & Waal (WMO project)
• Gemeente Druten (WMO project)
• Gemeente Maastricht (participatie huurders - prestatieafspraken)
• Het Grootslag (corporatie, begeleiding organisatie ontwikkeling, studiedag)
de Kombinatie (corporatie, fusie)
• Het Kopland (Welzijn, begeleiding)
• Maasvallei (corporatie, divers)
• Meerssen (corporatie, onderzoek samenwerking)
• NS Informatiemanagement (themadag)
• Portaal (corporatie, begeleiding RvB)
• QuaRijn (zorgorganisatie, begeleiding)
• RK Woningbouwvereniging (corporatie, fusie en strategische samenwerking)
SallandWonen (corporatie, fusie, bedrijfscultuur en begeleiding)
Seysterveste (corporatie, fusie)
• Servatius (corporatie, participatie prestatieafspraken)
• SGBB (corporatie, bidbook)
• SOR (corporatie, training feedback alle medewerkers)
• Steelande Wonen (corporatie, begeleiding)
• Stichting CAO Binnenscheepvaart (brancheorganisatie; begeleiding)
• Stichting Netwerk (Welzijn organisatie, begeleiding)
• Stichting Wassenaarse Zorg (zorgorganisatie, begeleiding)
• Thús Wonen (Corporatie, Ondersteuning bij Governance audit)
• Trudo (corporatie, begeleiding)
• Verbond Papier & Karton (Themadag over serious game)
• Vestia (corporatie, begeleiding)
• Wonen Meerssen (corporatie, onderzoek samenwerking)
• Wonen Weert (corporatie, bedrijfscultuur, serious game)
• Woningbouwvereniging Utrecht (corporatie, strategische toekomst verkenning)
• Wonion (corporatie, begeleiding)
• Woonpunt (corporatie, participatie prestatieafspraken)
• Woonvisie (corporatie, fusie en MT begeleiding)
• Zienn (Welzijn, begeleiding)
Zorggroep Charim (zorgorganisatie, integratie na fusie)

 

 

Afdrukken