Privacy verklaring

Blauw bv en eventueel gelieerde organisaties respecteren de privacy van alle klanten, partners en bezoekers aan de website.

Alle door hen verstrekte persoonlijke gegevens zal Blauw bv vertrouwelijk behandelen. Blauw bv gebruikt de verstrekte gegevens alleen in het belang van de dienstverlening van
de genoemde klanten, partners en bezoek ers aan de website. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de diensten, zoals de ver
strekker van de gegevens kan begrijpen. Blauw bv verkoopt deze gegevens niet aan derden.

Elke verstrekker van persoonlijke gegevens heeft het recht om inzage in de gegevens, deze te laten corrigeren en/of te laten verwijderen.

De website blauwbv.nl gebruikt alleen cookies voor de functionaliteiten van een goed functionerende website. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Afdrukken