• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Blauw Overige artikelen

Maatschappij in verandering

Organisaties moeten zich aanpassen aan veranderende maatschappij

 

De burger is ‘los’ van de vroegere ordening van de verzuiling. Men gaat niet meer naar de kerk en het lidmaatschap van vakbonden is niet meer van deze tijd. Dit betekent dat de Nederlanders nieuwe houvast zoeken en dat (nieuwe) leiders (moeten) voorgaan in normen en waarden.

De burger is mondiger en hoger opgeleid dan ooit. Daarnaast is er een forse groei in de arbeidsparticipatie van vrouwen, waardoor het blikveld van vele Nederlanders is veranderd. Onze maatschappij barst van de diversiteit. In combinatie met de globalisering wil menig burger meer herkenbaarheid en sociale cohesie in zijn eigen omgeving. Er is behoefte aan een herkenbaar en veilig gevoel bij de buurt, de wijk, het dorp of de regio.

Hoogleraar Nederlandse Gescheidenis aan de VU (J. Kennedy) constateerde dat Nederland voor het eerst sinds honderden jaren een meerderheid kent van niet kerkelijke, hoger opgeleide, blanke en liberaal-economisch denkende mensen. Dat betekent dat er een groeiend bewustzijn ontstaat naar de Nederlandse identiteit, in tegenstelling tot eeuwen van groepsidentiteiten, want je behoorde tot de Protestanten, Katholieken, Socialisten, Liberalen etc. en daarnaast was je Nederlander. Dat uit zich o.a. in de vele aandacht voor de Hollandse geschiedenis (het canon, Nationaal museum), voor Hollandse programma’s op radio en TV, voor populistische politiek etcetera.

Voor het eerst in mensenheugenis hoeft er geen permanente compromis gesloten te worden tussen de genoemde groepen binnen Nederland. Dit maakt dat de burgers scherper (en weliicht ook intoleranter) hun wensen en eisen benoemen. In combinatie met het verlies aan houvast met de leiders van de bekende zuilen is de Nederlandse maatschappij zoekende naar een nieuw evenwicht.

De genoemde constatering wordt extra versterkt door de technologische sprongen. De manier van communiceren, informatie vergaren, invloed uitoefenen in (virtuele) netwerken en dergelijke maakt dat de maatschappij definitief een andere aansturing behoeft. Nederland kent met 90% de hoogste internet dichtheid van de wereld. Er zijn diverse bedrijven die online voeling houden met burgers of klanten; er worden initiatieven ontwikkeld voor mailverkeer per straat of wijk, zodat er horizontaal gecommuniceerd kan worden over de omgeving. De burger organiseert zichzelf of haakt af. Er is nauwelijks enige regie van een instantie, laat staan controle vanuit de overheid of andere leiders: vergelijk het maar met de organisatie van YouTube of Wikipedia.

Presentatie maatschappelijk ondernemen

Nederland zit middenin deze omslag van de maatschappelijke ordening. Een omslag die veel meer impact krijgt dan de sixties hebben gehad. Net als toen kan je pas achteraf zeggen wat er precies gebeurd is en welke gevolgen dit heeft gehad. Ik bespreek deze ontwikkelingen vaak in studiedagen met bestuurders en/of commissarissen, want 'je moet het begrijpen, voordat je begrepen wordt' (citaat Stephen Covey). Zie voorbeeld van presentatie Maatschappelijk Ondernemen (©Blauw bv).

 

Afdrukken