Blauw Overige artikelen

Zelfevaluatie bij toezichthouders

Reflectie met extra dimensie voor raad van toezicht

Het doel van de externe begeleiding bij een zelfevaluatie is om een extra dimensie te brengen in de reflectie van de raad. De externe begeleiding is maatwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwerpen en de behoeften van de raad van toezicht. Een zelfevaluatie is namelijk de workshop van de raad (en de bestuurder) en het is geen vorm van visitatie op basis van een opgelegd format. De raad bepaalt zodoende zelf de mate van diepgang.  De mate van diepgang hangt vooral af van de veilige sfeer binnen de raad om verschillende onderwerpen op een kwetsbare manier te bespreken. Het is de kunst van de begeleider om dit proces optimaal te laten verlopen.

De meest gebruikte aanpak bestaat uit vier onderdelen: Effectief zal elk lid van de raad driemaal een bijdrage leveren in de reflectie op het toezicht op de organisatie, namelijk met behulp van een vragenlijst, met het bestuderen van de rapportage over de antwoorden van de vragenlijst en ten slotte in de dialoog in de raad onder mijn begeleiding.
Ik gebruik graag een stijl van goed luisteren en doorvragen waar nodig. Dit is alleen nodig als de leden van de raad het niet zelf doen of als het handig is als ik ‘spannende onderwerpen’ aansnijd. Tenslotte is het vierde en laatste onderdeel een verslag van de dialoog binnen de raad. Dit is een actielijst voor het komende jaar (tevens te gebruiken voor het jaarverslag van het lopende jaar).

Aanpak zelfevaluatie
Intakegesprek

In een intakegesprek met een delegatie van de RvT en de bestuurder, wordt de zelfevaluatie doorgesproken. De kernvraag is welke leerpunten de RvT wil bereiken met de zelfevaluatie. Daarbij wordt niet alleen achteruit gekeken, maar juist ook naar de toekomst. De intake zorgde voor de kleuring en aanscherping van de vragenlijst. Ik verwerk deze onderwerpen in de vragenlijst die gebruikt wordt.

Lijst met open vragen

Ik stuur een lijst met open vragen, voorafgaand aan de bijeenkomst (de eigenlijke zelfevaluatie), aan de voltallige RvT en aan de bestuurder. Het doel is de voorbereiding van de zelfevaluatie. Elk lid van de RvT (en de bestuurder) vult de vragen in en stuurt dit naar mij terug. Ik verwerk deze vragen in een rapportage. De leden van de RvT ontvangen deze rapportage voorafgaand aan de zelfevaluatie.

De zelfevaluatie

De zelfevaluatie vindt plaats in een bespreking van circa drie uur onder mijn begeleiding. De input van de bespreking bestaat uit de rapportage van de ingevulde vragenlijsten. In feite is de bespreking een workshop, want de toezichthouders moeten met elkaar aan de slag. Ik breng de onderwerpen aan, prikkel, spiegel en relativeer, naar gelang de behoefte. De manier waarop dit gebeurt, is het vakmanschap van de adviseur. Ik zorg ervoor dat de bespreking afgerond wordt met een afsprakenlijst.

De verslaglegging

Ik zal naast de rapportage van de vragenlijst ook een verslag maken van de zelfevaluatie. Het verslag bestaat uit algemene bewoordingen, dus niet letterlijke teksten van de discussie. Vooral de afspraken voor het komende jaar dienen goed verwoord te worden.

 

 

Afdrukken